Site menu:

NSR-symbol

Aktuelle linker

Her finner du noen linker som kan vćre av interesse!

Gi oss beskjed hvis du vet om nettsider vi břr linke til.Sřsterforeninger

Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund

Gáivuona Sáme Searvi - Kĺfjord Sameforening

Romssa Sáme Searvi - Tromsř Sameforening

Oslo Sámiid Searvi - Oslo SameforeningOffentlige instanser og kulturistitusjoner

Sámediggi - Sametinget

Innmelding i Sametingets valgmantall

Porsánggu gielda - Porsanger kommune

Sámi giella- ja kulturguovddás Porsánggu - Samisk sprĺk- og kultursenter Porsanger

FeFo

Árran

Sámi allaskuvla - Samisk hřyskole - Sámi University CollegeAndre samiske organisasjoner

Bivdi

Sámeálbmot bellodat - Samefolkets parti

Samenes Folkeforbund

Nordkalottfolket

ÁrjaMedia

NRK Sápmi

Ságat

Ávvir

Báiki: the North American Sami Journal

iFinnmark

Framtid i nord

NordlysFolk

Ugras

Sami Blog

Samenes historieKilder til sidene vĺre og andre viktige dokumenter

NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark - Fornorskningspolitikken

NOU 2001: 34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger

NOU 1997: 4Naturgrunnlaget for samisk kultur

Fornorskinga av samene - hvorfor, hvordan og hvilke fřlger?

Wikipedia: Fornorsking av samerAndre kilder - ikke pĺ nettet

Porsanger bygdebok 1 og 2

Ottar Nr 88, 1976: Side 15 - Om Same Sćrvve i Porsanger 1911

Ottar Nr 137, 1982: Side 28 - Om folketellingene i 1930 og 1950

Knut Kolsrud - Illustrasjon, norsk bosetting i Finnmark, 1965 (Etnolog 1916-1989)

Harald Eidheim (red): Samer og nordmenn (1999) - Steinar Pedersen: Statens eiendomsrett til grunnen i Finnmark - en del av den interne "kolonihistorie"

Samtale med Alf Nystad, 08.03.2012. (Finnes som lydopptak)